Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2424 c28a 600
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
4064 6834 600
7021 8627
4963 9366 600
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromredsth redsth viaargentum argentum
7143 e47c 600

outofcontextdnd:

rebel-without-a-cunt:

viralthings:

Hermit crab using a skull for a shell

Reblog if you support goth crab

Character Concept

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viakatt katt
2073 abad
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
2454 83c5
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viaoversensitive oversensitive
5123 757b
meanwhile, in ginza, tokyo
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viay-xcv-y y-xcv-y
4448 9be1 600
Reposted frombojabiegne bojabiegne viahouseofpain houseofpain
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
0898 e4c5
Reposted fromkniepuder kniepuder viawszystkodupa wszystkodupa
2103 4015 600
Reposted fromtfu tfu viahiroshima2 hiroshima2
9774 32cc 600
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
0842 68bb 600
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrdobrov mrdobrov
1903 f464
Reposted fromrol rol viay-xcv-y y-xcv-y
0279 8e27
Reposted fromslodziak slodziak viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl