Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka viadeathisjustafeeling deathisjustafeeling
Coffee and Cigarettes (2003) dir.Jim Jarmusch (x)

Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym.
— Amy Pond
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
Twa obecność jest jak (...) po poranku zapach porządnej kawy, krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy,
pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł,
w radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel.
Reposted frommartinif16 martinif16 viazoria zoria
Czytaj. Dużo czytaj. To najlepsza forma buntu jaką masz. Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt.
— Ks. Paweł Antkiewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viazoria zoria
8926 4833 600
Reposted frompadmasam padmasam viazoria zoria
5366 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaardhund maardhund
Breslau, obecnie Rondo Reagana
5485 28bb
Reposted fromkjuik kjuik vianoisetales noisetales
4343 090c 600
nastypsychotic
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobietę tak, jakby to był pierwszy i ostatni raz
— Janusz Leon Wiśniewski
6718 6c50 600
Find yourself someone who looks at you the way Aquaman looks at Superman.
Reposted fromverdantforce verdantforce viacrispybones crispybones
9913 b676 600
3273 1caf 600
(...) kiedy szedłeś wzdłuż bloku. A w tej samej chwili
waliły się i z gruzów wstawały mocarstwa.
1257 0480
Reposted fromtichga tichga viabeinthe beinthe
Reposted fromweightless weightless viaesmevimes esmevimes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl