Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiamdreamer iamdreamer
7691 6825 600
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viaiamdreamer iamdreamer
Reposted fromgruetze gruetze viazEveR zEveR
9982 5c6c 600
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacrispybones crispybones
4716 d264
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaardhund maardhund
1897 ed46 600
Reposted fromoutoflove outoflove viagriseldis griseldis
0200 d094
Reposted fromdrobnostki drobnostki viapatos patos
4523 4970
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viazEveR zEveR
   
Reposted fromlexi lexi viazEveR zEveR
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— J. Pilch
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viazEveR zEveR
5004 535f 600
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viazEveR zEveR
4761 6af7
Reposted fromkimik kimik viamagiciansassistant magiciansassistant
2458 9dcd
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viazEveR zEveR
Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek
— Albert Einstein
Reposted fromreksi0 reksi0 viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl